22.08.2021-Dożynki. Msza święta godzina 12.00

Dalsza część uroczystości dożynkowych odbędzie się w Parku im. Józefa Piłsudskiego

Więcej Fotografii

 


Inwestycje w odnawialne źródła energii przez parafię pw. NSPJ w Jeleniewie

 

Parafia realizuje projekt nr RPPD.05.01.00-20-0608/19 pn. „Inwestycje w odnawialne źródła energii przez Parafię rzym. –kat. pw. Najświętszego Serca Jezusowego
w Jeleniewie”

Celem głównym projektu jest dywersyfikacja przychodów, obniżenie kosztów działalności operacyjnej oraz negatywnego wpływu na środowisko przez Parafia rzym. –kat. pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Jeleniewie poprzez uruchomienie mikroelektrowni fotowoltaicznej i instalację pomp ciepła.

Planowane efekty w sferze społecznej, ekonomicznej i przestrzennej:

1.      Ochrona przyrody poprzez zmniejszenie CO2 do środowiska i produkcję energii pochodzącej
z odnawialnych źródeł energii

2.      Promocja energii odnawialnej poprzez usytuowanie inwestycji na istniejących obiektach

3.      Wprowadzenie nowego produktu do działalności przedsiębiorstwa w postaci prądu elektrycznego

4.      Zmniejszenie kosztów opłat za korzystanie z energii elektrycznej i cieplnej

5.      Utrzymanie estetyki poprzez instalację na gruncie nieruchomości

6.      Przyczynienie się do poprawy środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji CO2

Wartość projektu: 480.371,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 360.278,70 zł

10.06.2021 Zakończenie Oktawy Bożego Ciała

Msza św. o godz. 19.00

Procesja z Najświętszym Sakramentem, błogosławieństwo dzieci, poświęcenie wianków z ziół.3.06.2021 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Msze Święte godz. 8.00 i 10.00

Procesja z Najświętszym Sakramentem po Mszy Świętej o godz. 10.00

Więcej fotografii


Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego

Wielki Czwartek - Uroczysta Msza Święta Wieczerzy Pańskiej godz. 19.00

 

Wielki Piątek - godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego w kościele i Droga Krzyżowa na cmentarzu. godz. 16.00 Liturgia Wielkiego Piątku. 

 

Wielka Sobota - święcenie pokarmów w kościele o godz. 9.00, 

godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i święcenie pokarmów (przed Koronką i po Koronce).    

(Święcenie pokarmów odbędzie się w wyznaczonych wsiach, początek o godz. 10.00 Jałowo)

 

Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 22.00 zakończona procesją z Najświętszym Sakramentem.

 

Niedziela Wielkanocna Msze św. godz 7.00 i 12.00

Rekolekcje Wielkopostne

12.03.2021 (piątek) - Msze święte: 

8.00, 10.00, 12.00, 18.00

Przed każdą Mszą świętą Droga Krzyżowa.

 

13.03.2021 (sobota) - Msze święte: 

8.00, 10.00, 12.00, 17.00

 

14.03.2021 (niedziela) - Msze święte: 

8.00, 10.00, 12.00 (Gorzkie Żale)